baner-FINAL-Work&travel krediti-14.11.2014

Штедилница „Фулм“, нов поддржувач на СВТ Алумни

Фулм е штедилница која на македонскиот финансиски пазар е присутна од 1999 година, кога всушност и  ја имплементираше првата штедно-кредитна линија. Сега Фулм е и новиот поддржувач на СВТ Алумни, но и на сите студенти во Македонија.

Untitled-2

Фулм е финансиска институција која го опслужува делот од населението кое на друг начин не може да добие финансиски услуги и активностите на оваа штедилница се фокусирани на потребите на обичните луѓе, со што директно се придонесува за доброто на локалните заедници.

Оваа штедилница сега им излегува во пресрет и на сите оние студенти од Македонија кои сакаат да одат во Америка на Work & Travel, a се соочуваат со бројни финансиски проблеми и пречки.

Poster-Work&travel KREDITI-14.11.2014


About


'Штедилница „Фулм“, нов поддржувач на СВТ Алумни' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.