amcham

АмЧам отворен конкурс

Нашиот партер Американската стопанска комора во Македонија (АмЧам Македонија) во соработка со своите компании членки распишува

КОНКУРС

за практикантски ангажмани

Програмата на Амчам Македонија „Отвори врата“ има за цел да ги поттикне компаниите членки да создадат услови за практикантска работа за студенти кои потекнуваат од домаќинства со ниски примања. Во 2015 година, компаниите членки на Амчам Македонија нудат над 35 вакви практикантски ангажмани.

Сите заинтересирани студенти потребно е да ги достават следниве документи:

  • целосно пополнета апликација;
  • копија од договорот со Министерството за образование и наука за доделување на стипендија за студент од социјалните категории за 2015 година.

За овој повик ќе се сметаат за квалификувани студентите од следниве факултети: сите технички, економски, правен, филозофски, филолошки.

Практикантските ангажмани ќе се спроведуваат во текот на годината.

Кандидати можат да аплицираат за програмата со испраќање на погоре наведените документи на:

  • следнава адреса: Американска стопанска комора во Македонија, Иво Лола Рибар 59А-1/15,
    1000 Скопје, Македонија;
  • следнава е-маил адреса: info@amcham.com.mk.

Крајниот рок за аплицирање е 17 април 2015 година (петок) до 17:00 часот. За испраќање на документи по пошта, кандидатите мора да го запазат крајниот рок за аплицирање.

АмЧам Македонија не гарантира практикантски ангажман на ниту еден од пријавените кандидати.

АмЧам Македонија ги застапува интересите на преку 100 најуспешни македонски и интернационални компании. Нашата мисија е да бидеме гласноговорници на меѓународните бизниси во Македонија, промовирајќи ја глобалната конкурентност на нашата економија преку разни активности и настани како и преку имплементирање на најдобрите практики.

Повеќе информации за организацијата можете да најдете на www.amcham.com.mk.


About

USA Summer Work & Travel Alumni Macedonia (SWT Alumni) is a non-profit organization voluntarily formed by an independent group of students to exercise, care and align their interests and beliefs, as well as for performing the activities and interventions aimed at improving and promoting the position and status of the students who were, are and will be part of the USA Summer Work & Travel Program.


'АмЧам отворен конкурс' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.