AmeriQuest

ameriquestAmeriQuest е агенција специјализирана за организирање на програми за културна и образовна размена на студенти и млади во САД. Мисијата на AmeriQuest е да им обезбеди на младите еден поинаков период од нивниот живот, нови искуства, многу забава, нови пријателства и незаборавни моменти. За олеснување на трошоците агенцијата нуди и можност за кредит. Програмите кои ги нуди AmeriQuest се:

  • Work&Travel
  • Trainee & Internship program
  • Study & Train USA
  • H2B
  • AU Pair USA
  • Internship Australia

'AmeriQuest' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.