Kouzon

kouzon-logoКоузон Корпорација е специјализирана компанија за работа со млади и за млади на територијата на Македонија – Агенција за подобра иднина на младото поколение . Work and Travel USA – е една од носечките активности во Корпоративното работење на Коузон во Македонија. Многу млади студенти, денес успешни во сферите во кои работат, својата визија и идеја за вработување и создавање на бизнис ја добиле токму преку оваа програма. Коузон исто така нуди и студенски кредити како извор на дополнителни средства. Коузон исто така нуди и можност и за работа на брод и ОАЕ.

 

'Kouzon' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.