Narom Travel

narom

Наром Травел е специјализирана за студентски едукативни програм за меѓународна размена. Во соработка со Караван Травел, Наром Травел е посредна членка на YUTA (национално здружение на туристички агенции) и повеќе меѓународни организации кои ги пропишуваат стандардите за реализација на програмите за меѓународна културна размена.(WYSE Confederation, WYSE –Work Abroad, IAPA-Au Pair,ALTO-Language Travel). Наром Травел ги нуди следните програми:

  • Work&Travel USA, Canada
  • Work in France
  • Aupair USA, France, Spain, Austria, Germany, Italy, Netherlands
  • Школување во САД
  • Студирање во САД и Англија

'Narom Travel' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.