Zip Travel

zip-travel-logo ZIP Travel претставува мрежа од агенции специјализирани за креирање, промоција и дистрибуција на производи и услуги наменети за студенти, ученици, професори, младинци и сите оние кои се чувствуваат млади. И покрај присутноста со сопствени 15 претставништва во Македонија, Бугарија, Романија, Литванија, Русија, Украина, Молдавија, Казахстан и Косово, со повеќе од 60  вработени млади луѓе, ZIP Travel и понатаму работи во насока на континуирана експанзија, не само во смисла на  отворање на нови претставништва, туку и во збогатување на своите понуди, услуги и квалитет во работењето.  ZIP Travel овозможува Виртуелни саеми и Саеми со работодавци. Програмите  кои ги нудат се:

  • USA Work and Travel
  • Au Pair USA
  • USA Internship/Training

 

 

'Zip Travel' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.